Політика конфіденційності

Угода на обробку персональних даних:

Надаючи свої персональні дані, Ви даєте згоду на обробку, зберігання та використання своїх персональних даних. Персональні дані можуть бути використані для:

  • Реєстрації Користувача на сайті;
  • Здійснення клієнтської підтримки;
  • Отримання Користувачем інформації про маркетингові події;
  • Виконання Продавцем зобов'язань перед Покупцем;
  • Проведення аудиту та інших внутрішніх досліджень з метою підвищення якості послуг.

Під персональними даними мається на увазі будь-яка інформація особистого характеру, що дозволяє встановити особу Покупця таку як:

  • Прізвище ім'я по батькові;
  • Дата народження;
  • Контактні дані.

Персональні дані Покупців зберігаються виключно на електронних носіях та обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна згідно виконання вимог законодавства. Продавець зобов'язується не передавати отримані персональні дані третім особам, за винятком таких випадків:

  • За запитами уповноважених органів державної влади України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством.
  • Стратегічним партнерам, які працюють із Продавцем для надання продуктів та послуг, або тим із них, які допомагають Продавцю реалізовувати продукти та послуги споживачам. Ми надаємо третім особам мінімальний обсяг персональних даних, необхідний лише надання необхідної послуги чи проведення необхідної транзакції.

Ми залишаємо за собою право вносити зміни до цих правил в односторонньому порядку за умови, що зміни не суперечать чинному законодавству. Зміни умов цих правил набирають чинності після публікації на Сайті.