Polityka prywatności

Umowa o przetwarzanie danych osobowych:

Podając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do:

  • Rejestracji użytkownika w Serwisie;
  • Obsługi klienta;
  • Otrzymywanie przez Użytkownika informacji marketingowych;
  • Wypełnienie przez Sprzedającego zobowiązań wobec Kupującego;
  • Przeprowadzanie audytów i innych badań wewnętrznych w celu poprawy jakości świadczonych usług.

Dane osobowe obejmują wszelkie informacje umożliwiające identyfikację Kupującego, takie jak:

  • Imię i nazwisko;
  • Data urodzenia;
  • Dane kontaktowe.

Dane osobowe Kupujących przechowywane są wyłącznie na nośnikach elektronicznych i przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych systemów, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych w sposób niezautomatyzowany jest niezbędne ze względu na wymogi prawne. Sprzedawca zobowiązuje się nie przekazywać otrzymanych danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem poniższych przypadków:

  • Na żądanie uprawnionych organów państwowych wyłącznie na podstawie i zgodnie z przepisami prawa;
  • Partnerom strategicznym, którzy współpracują ze Sprzedawcą w celu dostarczania produktów i usług, lub tym, którzy pomagają Sprzedawcy w sprzedaży produktów i usług konsumentom. Udostępniamy minimalną ilość danych osobowych niezbędnych tylko do świadczenia wymaganej usługi lub realizacji potrzebnej transakcji.

Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych warunków. Zmiany w warunkach niniejszej regulacji wchodzą w życie po opublikowaniu ich na Serwisie.